Feldenkrais

Ontdek de beste manier van bewegen voor jou met de methode Feldenkrais.

Feldenkrais geeft je de sleutel in handen om regie te krijgen over je eigen bewegingen. Door inzicht krijg je steeds meer sturing over je lichaam; je bewegingen kunnen, lichter, soepeler, efficiënter en minder pijnlijk worden.

Organisch leren

Moshe Feldenkrais bestudeerde de ontwikkeling van baby’s en leerde hierdoor hoe een baby opgroeit, zich gaat verheffen tegen de zwaartekracht, de ruimte om zich heen onderzoekt, zich meet met zijn omgeving en voortdurend uitprobeert om langzaam zijn weg te vinden.

Mogelijkheden tot ontwikkeling

Het proces van het onderzoeken van eigen bewegingen ( het organisch leren) is wat Feldenkrais voor ogen stond. Hij maakte gebruik van het vermogen van het zenuwstelsel om steeds nieuwe verbindingen te leggen.

Bewustzijn

Bij Feldenkrais wordt de term bewustzijn gebruikt in de betekenis van gewaar worden, gewaar zijn.

Bewustzijn in de zin van wakker, aanwezig zijn; weten en waarnemen waar we zijn, wat we doen, hoe we doen.

Dus bewuster zijn in denken, waarnemen, voelen en bewegen.

Bewustzijn ook in de samenhang van deze aspecten.

Pas als alternatieve bewegingen waarneembaar zijn, is verandering mogelijk.

Het leerproces

In het leerproces van Feldenkrais zijn vier aspecten te onderscheiden:

-        Scanning: het waarnemen van het lichaam in rust.

-        Exploreren van een functie: hoe beweeg ik? waar voel ik beweging?

-        Differentiëren: het aanbieden van diverse mogelijkheden en variaties

binnen de betreffende functie.

-        Integreren: opnemen, toepassen van de differentiatie in een groter geheel.

Deze aspecten wisselen elkaar voortdurend af gedurende een les.

Het is een leerproces (ontdekkend leren) , waarbij het de bedoeling is om je in contact te brengen met je vermogen tot waarnemen en bewust worden van je bewegingen. Daarna kan je positieve invloed uitoefenen op je manier van bewegen.

De methode wordt op twee manieren aangeboden:

-        Groepslessen “Bewust worden door Bewegen”

-        Individuele lessen “Functionele Integratie”

De groepslessen zijn gericht o.a. op het waarnemen en voelen van je lichaam, het bewust worden van de manier waarop je beweegt en het onderzoeken van keuzemogelijkheden.

Door deze keuze mogelijkheden ontdek je dat er variaties mogelijk zijn waardoor je de prettigste combinaties ontdekken kan.

Tijdens een groepsles leidt de docent de cliënten verbaal door een serie bewegingen. De docent doet de beweging niet voor.

In plaats daarvan stimuleert zij de groep met woorden om waar te nemen hoe en waar de bewegingen plaatsvinden.

Om nauwkeurig te kunnen waarnemen moeten de voorwaarden daarvoor gunstig zijn.

Er wordt veelal in liggende houding gewerkt; door een groot steunoppervlak op de grond te hebben kan er veel feedback komen vanuit de druk- en/ of rustplekken tussen je lichaam en de mat.

Door variaties aan te bieden krijg je kans je bewegingsmogelijkheden te vergroten.

Bewegen wordt lichter, makkelijker, de soepelheid neemt toe en de pijn wordt gereduceerd.

Bij de individuele lessen (Functionele Integratie) begeleidt en beweegt de docent met haar handen delen van het lichaam van de cliënt. Deze lessen zijn zeer waardevol voor mensen met klachten en handicaps.

Zodoende ontstaat de mogelijkheid om het lichaam beter en duidelijker te leren voelen tijdens bewegen. De onderlinge relaties tussen de delen van het lichaam worden meer bewust.

De variaties bieden je inzicht in hoe het bewegen ook anders kan.

Langs deze weg leer je nieuwe en meer efficiënte manieren van bewegen.

Een verrijking en uitbreiding van je mogelijkheden !

Deze methode wordt (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraars.