Oefentherapie Cesar voor Kinderen

Als u ziet dat de houding van uw kind, bij het opgroeien te wensen over laat, kunt u via een verwijsbrief van de huisarts bij mij komen. Uw kind leert dan spelenderwijs meer kennis maar vooral begrip en sturing geven aan het eigen lichaam. Zo kunnen o.a. de zit/schrijfhouding, het staan en lopen meer bewust worden.Bij pijnklachten kunt u ook met uw kind bij mij terecht; er volgt een gedegen onderzoek en behandeling en in overleg met huisarts of specialist wordt samen met u bepaalt wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn (bv. sport, podoloog )

Senso-motorische achterstanden

Uw kind struikelt veel, leert maar niet fietsen, het veters strikken mislukt steeds, het handschrift  vertoont slordigheden die maar niet verdwijnen, het tempo ligt te laag of te hoog! W.s.zijn er in de ontwikkeling van de motoriek van het kind ergens achterstanden ontstaan. Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Er volgt na aanmelden een uitgebreid onderzoek.

Waar naar wordt gekeken zijn

  • grove motoriek
  • evenwicht
  • fijne motoriek
  • oog-handcoordinatie
  • schrijven
  • lichaamsschema
  • ruimtelijke orientatie
  • houding

De resultaten worden beschreven in een verslag en besproken met de ouders/verzorgers. De behandeling vindt plaats in nauw contact met de ouders; immers heel veel van de aangeboden oefenstof kan thuis (indien mogelijk) herhaald worden.Daarbij dient plezier in beweging voortdurend voorop te staan. Bij twijfel kunt u mij bellen en in overleg bepalen we wat de beste mogelijkheid is voor uw kind. Behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekering voor meer informatie

Tot ziens!