Actueel aanbod

Sinds januari 2016 werk ik als oefentherapeut Cesar op twee basisscholen te Goeree- Overflakkee, t.w.

O.B.S. Buten de Poorte te Goedereede en O.B.S. Stellegors te Stellendam

Ouders zelf of huisartsen, specialisten, leerkrachten, andere hulpverleners, zoals logopedisten b.v. kunnen kinderen aanmelden als er sprake is van een zwakke of achterlopende motorische ontwikkeling en/of houdingsklachten.

Ik neem contact op met de ouder(s), verzorger (s) nadat zij toestemming verleent hebben om na een intake gesprek met het onderzoek te beginnen.

Voorwaarde voor het starten met de behandelingen is  dat er een verwijsbrief van de huisarts dient te zijn.

Vaak ontwikkelt een kind zich vanzelf naarmate hij/zij ouder wordt.Op het moment dat er geen vooruitgang/ beweging te bespeuren is in de vaardigheden van het kind en ontwikkeling stagneert, dan kan ik door een onderzoek (geheel vergoed door uw zorgverzekeraar) ontdekken wat nodig is om uw kind letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.

Ik bied mijn kennis aan om het verschil tussen wat mogelijk is in het kind en wat gevraagd wordt door de school, te verkleinen of op te heffen. Maar nog belangrijker is om zelfvertrouwen en plezier in bewegen te stimuleren. Dan volgt vanzelf ontwikkeling en vrijheid in bewegen.

Succes ervaringen zullen toenemen. Faalangstigheid neemt af!

Graag tot ziens!

(onder het kopje “ Methoden” op deze site kunt u zien bij “Oefentherapie voor kinderen “ hoe e.e.a. in zijn werk gaat.)

Algemene informatie:

Basisscholen van Goeree-Overflakkee kunnen zich aanmelden bij mij als er behoefte is aan ervaringsdeskundigheid op senso-motorisch ontwikkelingsgebied.

Ik kom evt. langs om tekst en uitleg te geven over de mogelijkheden van mijn werk.

Zorgverzekeraars betalen dit alles; hoe prachtig is de mogelijkheid om kinderen bijtijds de juiste begeleiding te kunnen geven zonder extra kosten voor de school of de ouders.

Voor vragen mail naar:

info@ver-binding.nl of bel met :
0614786655

Graag tot ziens!

Marleen van Vessem

kijk voor updates op mijn facebookpagina: De Ver&Binding